Category Archives: Blog

Connecting to the Stone Tribe with Sunny Wieler

Artist Sunny Wieler talks about making connections in the stone world through workshops and events, and how that has shaped his work over the years. Sunny is a artist and stone worker based in County Waterford and has been a regular attendee of the Féile na gCloch festival over the past 10 years. Find out more about Sunny Wieler’s work on his website

Féile na gCloch, the festival of stones, unfurls virtually in 2020 on the 18th and 19th September. On both days at 1pm you can follow the event on Facebook. Or you can engage with the event whenever suits you via the Galway Heritage website.

Mark Making and Drawing, Féile na gCloch Virtual 2020

We invite you to join us and share your experiences of Inis Oírr through drawing.

You can either follow the ideas and techniques in this online workshop, or use your own creative mark making ideas to capture your memories of Inis Oirr and Féile na gCloch.

The workshop is presented by James Moore who leads the drawing workshop at Féile na Gcloch each year. As part of the artistic duo JesseJames, he was an artist in residence on Inis Oírr in 2017 and created the Inisheer Zibaldone project.

Email us a digital version of your creation to inisheerzibaldone@gmail.com and we will include it on the Inisheer Zibaldone website.

Féile na gCloch, the festival of stones, unfurls virtually in 2020 on the 18th and 19th September. On both days at 1pm you can follow the event on Facebook. Or you can engage with the event whenever suits you via the Galway Heritage website.

A conversation with Pat McAfee about Féile na gCloch

We caught up with stone mason Pat McAfee at Drimnagh Castle in Dublin to find out about Féile na gCloch, the festival of stones.

Féile na gCloch, festival of stones, is an annual event on Inis Oírr that takes place every September. It brings together practitioners in stone walling, stone carving and letter carving from around the world to celebrate the heritage of the stones of the Aran Islands. In 2017, a new workshop was introduced, to reflect on the role that drawing and sketching plays in each of these traditions.

Féile na gCloch, the festival of stones, unfurls virtually in 2020 on the 18th and 19th September. On both days at 1pm you can follow the event on Facebook. Or you can engage with the event whenever suits you via the Galway Heritage website.

 

Féile na gCloch Virtual 2020

Féile na gCloch, the festival of stones, unfurls virtually in 2020 on the 18th and 19th September. On both days at 1pm you can follow the event on Facebook. Or you can engage with the event whenever suits you via the Galway Heritage website.

Feile na gCloch, festival of stones, is an annual event on Inis Oírr that takes place every September. It brings together practitioners in stone walling, stone carving and letter carving from around the world to celebrate the heritage of the stones of the Aran Islands. In 2017, a new workshop was introduced, to reflect on the role that drawing and sketching plays in each of these traditions.

Cormac Coyne ‘Inis Oirr le linn ordaithe dianghlasála’

Taispeántas grianghrafadóireachta d’Inis Oírr le linn ordaithe dianghlasála an chorónvíreas.

Nuair a bhí mé i mo ghasúr óg, faoi dheich mbliana d’aois, is ea spreagadh mo shuim sa ngrianghrafadóireacht. Ar thuras thall i Londain shín m’uncail agam a Nikon SLR, seo ag tráth a mbíodh spól i chuile cheamara. Ar ais sa mbaile is cuimhin liom an ríméad uilig agus muid suite timpeall ag an tine ag breathnú ar na grianghraif priontáilte a bhí curtha isteach in albam beag.

I 2007 bhog mé go hInis Oírr le mo chlann agus thosaigh mé ag múineadh i meánscoileanna Inis Oírr agus Inis Meáin. Anseo sna hoileáin tugaim an-suntas d’áilleacht an nádúir mórthimpeall orainn, ó luí álainn na gréine, farraigí móra agus na mílte réaltóg a lasann suas spéir na hoíche chomh maith leis na nithe difríocht uilig a dhéanann saol breá dóibh féin anseo. Ach thar aon rud eile braithim mothú láidir pobail chomh maith leis na traidisiúin shaibhre a choinníonn an nasc idir mhuintir na n-oileán. Is iad na tréithe a thagann i m’intinn agus mé ag cuimhneamh ar na daoine anseo ná dream séimh le teacht aniar iontu.

Fuair m’ábaltacht leis an gceamara deis le fás agus forbairt le linn dom a bheith ag féachaint le saibhreas seo na n-oileán a chur trasna in íomhá. Ní chreidim go bhfuil an sprioc sin bainte amach fós agam ach is é an píosa is tábhachtaí domsa ná bheith ag iarraidh é a bhaint amach.  Seo é a chuidíonn liom go seasta le theacht ar bharr mo chumais agus samhlaíochta. Tá an-suim agam i ngrianghrafadóireacht portráidí, réaltfhótagrafaíocht, i dtírdhreacha, spórt agus fiadhúlra. Bainim sásamh as pictiúir a thógáil sa lagsholas, ag fáil chuile fótón beag solais a chruthaíonn íomhá ar leith rud nach féidir déanamh sa solas lae.

Bhí sé an-speisialta dom slám de mo chuid pictiúr a chur ar taispeáint in Áras Éanna in éineacht le grianghrafadóirí ardchumasacha, áitiúla, eile. Bhí an t-ádh orm go raibh seans agam pictiúir a thógáil ag an bpointe is faide ó dheas san Afraic agus sa tundra sa gCiorcal Artach ach is in Oileáin Árann is mó a bhím ar mo sháimhín só.

Ó tháinig an víreas seo os comhair an domhain tá athrú mór ar ár saol laethúil. Is gnáth rud dúinn anois an scoitheadh sóisialta agus ár n-aclaíocht a bheith i bhfoisceacht 5km don teach baile. D’athraigh go leor do go leor le deireanas. Shíl mé gur dheas an rud pictiúir a thógáil den domhan mór inár dtimpeall anseo in Inis Oírr, ach nach dtugann muid mórán suntais dó ó lá go lá. Ba é an plean a bhí agam ná na pictiúir a chur ar líne do dhream atá rófhada ón bhfarraige nó nach bhfeiceann an ghrian ag dul faoi, le giota de mo shaolsa a thabhairt chomh fada leo.

Seo roinnt de na pictiúir sin… Inis Oírr faoi Dhianghlasáil

Tá súil agam go dtaitneoidh siad leat.

http://aras-eanna.ie/project/cormac-coyne-inis-oirr-le-linn-ordaithe-dianghlasala/

Cormac Coyne ‘Inis Oírr in Lockdown’

Inis Oírr in Lockdown is an Exhibition at Aras Éanna of Photographs by Cormac Coyne taken during the Coronavirus lockdown on Inis Oirr.

My interest in photography began at a young age on a trip to London, I was less than 10 years old when my uncle handed me his Nikon SLR back in the days when all cameras used film.  I remember the excitement back at home sitting around the fire looking at the printed photos in a little album.

In 2007 I moved to Inis Oírr with my family and began teaching in the secondary schools on both Inis Oírr and on Inis Meáin.  Living here on the islands has made me acutely aware of the beauty of the nature that surrounds us, from beautiful sunsets, raging seas, the rich diversity of all the different types of life that thrive here to the countless stars that light up the night sky.  But most of all I am aware of a strong sense of community and the rich traditions that hold the people of the islands together.  Gentleness and resilience are two characteristics that to come to mind when I think about the people here.

It is in my pursuit to capture this richness of the islands onto an image that have allowed my abilities with a camera to grow and develop.  I do not believe that I have succeeded in my goal yet but for me it is the pursuit of this goal that is important.  It is what continues to help me to find and further push the limits of my abilities and imagination.  I have a keen interest in portrait photography, astrophotography, landscape, sport and wildlife.  I enjoy shooting images in low light, capturing each delicate photon of light that creates a unique image that is just not possible in daylight.

A special moment for me personally was exhibiting a selection of my photos in Áras Eanna alongside with other local talented photographers.  I have been lucky enough to take photos on the most southern tip of Africa to the tundra inside the Arctic Circle but it is here in on the Aran Islands where I feel most at home.

Our daily lives have changed drastically since this virus has made an appearance onto the world stage.  New ideas such as social distancing and the 5 km exercise zone from home have become all too normal.  A lot has changed for so many in recent times.  I had an idea to take photos from Inis Oírr to capture the outside world that we have taken for granted for so long.  The idea was to publish them online for the people who were too far from the sea or who could not see a sunset, I wanted to bring some of my world to them.

You can view the full exhibition at http://aras-eanna.ie/en/project/cormac-coyne-inis-oirr-in-lockdown/