Naoínra Inis Oirr 2021

Nasc le pobal Fhéile na gCloch. Thóg na páistí claí le bricí sa Naíonra agus dhéan siad garraí amach as clocha d’ainmhithe an Naíonra. Ansin, chuaigh muid go Port na Cille agus thóg siad claí eile thíos ar an trá. Bhi an-spraoi agus spóirt acu. Seo a leanas cuid de na pictiúirí. Míle buíochas leis na múinteoirí Úna agus Máire.

Connection with the community Féile na gCloch. The children built a brick wall in the Naionra and made a field out of stones for the animals of the Naionra. Then we went to the beach and they built another wall down on the beach. They had a lot of fun and really enjoyed it. Here are some of the pictures. Many thanks to Máire & Úna their teachers.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s